Doktorantki Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie, mgr Małgorzata Maraj (InterDokMed, Katedra Fizjologii UJCM – opiekunowie naukowi prof. Piotr Ceranowicz – Wydział Lekarski i prof. Wojciech Macyk – Wydział Chemii UJ) oraz mgr Paulina Hetwer otrzymały I nagrodę za prezentację pt. “Acute phase proteins and vitamin D seasonal variation in end-stage renal disease patients” przedstawioną podczas sesji posterowej w trakcie 5th Lublin International Medical Congress for Students and Young Doctors, który odbył się w dniach 30.11.2018 – 01.12.2018 roku.