Medycyna funkcjonalna to nowy sposób myślenia, który zaczyna zdobywać wielu zwolenników. Stany Zjednoczone zmagają się z chorobami chronicznymi, na które medycyna konwencjonalna nie ma odpowiedzi i średnio sobie z nimi radzi. Dlatego od jakiegoś czasu prężnie rozwija się tam Instytut Medycyny Funkcjonalnej, który proponuje nowy sposób patrzenia na chorobę, proces diagnostyczny i terapeutyczny. W swym podejściu czerpie z badań i działa w oparciu o EBM jednocześnie nie zamyka się na aspekty społeczne, psychologiczne….

MF służy zapobieganiu, wczesnemu wykrywaniu i lepszemu radzeniu sobie ze złożonymi w swej etiologii chorobami przewlekłymi; poprzez interwencję na wielu poziomach dąży do przywrócenia równowagi organizmu, a tym samym sprawności i zdrowia pacjenta w największym możliwym zakresie.

MF to podejście do opieki zdrowotnej, która pojmuje zdrowie i chorobę jako część jednego kontinuum, w którym wszystkie elementy organizmu dynamicznie współgrają ze środowiskiem, tworząc zmieniające się w czasie wzorce. MF pomaga zidentyfikować patomechanizmy oraz przywrócić biochemiczną równowagę organizmu celem poprawy zdrowia.

Fundamentem medycyny funkcjonalnej jest siedem podstawowych zasad:

– uwzględnienie biochemicznej niepowtarzalności każdego człowieka wynikającej z jego genetycznej i środowiskowej zmienności
– zorientowanie na pacjenta, a nie na jego chorobę
– poszukiwanie równowagi między czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi w umyśle, ciele, duchu 
– ukierunkowanie na powiązane ze sobą i oddziaływujące na siebie czynniki wewnętrzne
– traktowanie zdrowia jako witalności, a nie braku choroby, nacisk na czynniki wzmacniające funkcje fizjologiczne
– optymalizacja działania poszczególnych narządów celem poprawy jakości życia, a nie tylko jego długości
– wykorzystywanie metod naukowych i EBM

Tutaj znajdziesz więcej informacji na temat medycyny funkcjonalnej.