Rytmy okołodobowe a zegar narządów?

Rytmy okołodobowe a zegar narządów?

Jesteśmy niewolnikami słońca – zachowania roślin i zwierząt, w tym człowieka warunkowane są porami dnia i nocy. W 2017 roku Nagroda Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny została przyznana za odkrycie molekularnych mechanizmów kontrolujących rytmy okołodobowe....